Parteneri

Sibiu 2
Brasov
Primaria
Sibiu
Timisoara
Cluj Napoca
france
Brasov
GOFOR4
RFI

Barem pentru secţiunea Aeronautică

Sponsor: Sonaca

Conținutul tehnic – 35 puncte

Teoriile prezentate trebuie să fie valide și bazate pe argumente tehnice. Trebuie să fie clară înțelegerea și stăpânirea noțiunilor tehnice folosite sau propuse. Evaluarea influenței diferiților factori luați în considerare și argumentele găsite pentru a soluționa diferitele probleme trebuie să fie pertinente.

Realitatea provocarii și temporalitatea acesteia – 10 puncte

Identificați probleme emergente cu soluții într-un viitor apropiat, care depinde de voi. Evitați probleme deja analizate pe larg în literatura de specialitate (inclusiv materiale online) și pentru care există soluții viabile sau previzivile. Proiectul trebuie să demonstreze folosirea imaginației și modul în care soluțiile propuse sunt potrivite sau se adaptează realității.

Gradul de inovație a soluției. Originalitatea – 15 puncte

Prin ce se distinge soluția voastră de alte soluții la aceleași probleme? Trebuie să fie clară independența în gândire și în abordare. Soluțiile propuse și demonstrate fac dovadă de imaginație, fiind în același timp practice?

Aplicabilitatea practică și fezabilitatea – 25 puncte

Concluziile si recomandările să fie fezabile și practice, aplicarea lor să nu genereze alte probleme care nu au rezolvare sau baze și argumente tehnice. Implementarea să nu genereze costuri care nu sunt rezonabile pe termen lung.

Model la scară sau design final – 15 puncte

Este de dorit ca problemele și soluțiile identificate să fie demonstrate pe baza unui model la scară sau al unui model de design complet. Aspectul estetic al modelului la scară să fie acceptabil, cu finisaje îngrijite și fără lipsuri sau scăpări majore. În cazul unei soluții tehnice teoretice, este importantă structura și organizarea prezentării finale, claritatea și fluența mesajului.

Bonus de departajare, dacă este cazul:

Nivelul limbii franceze și al limbajului tehnic folosit. Limitarea importurilor de cuvinte din alte limbi sau, acolo unde nu este posibil, folosirea ghilimelelor sau a altor metode de identificare.

TOTAL : 100 puncte