Ce sunt Premiile CFA - Cluj Napoca ?
 

Premiile CFA reprezintă o competiție între liceeni susținută an de an de membrii și colaboratorii comunității de afaceri francofone din România, parteneri economici și instituționali. Concepută sub forma unor secțiuni tematice, ediția a IX-a lansează elevilor de liceu provocări în 3 domenii: industrie, energie și tehnologie. Vizând implicarea unui număr cât mai mare de elevi, acest concurs promovează performanța în cele 3 domenii sus menționate și francofonia în colegiile, liceele și școlile profesionale din Transilvania și regiunea de N-V a României.
 
Cine poate participa?
 
Competiția se adresează elevilor de liceu (clasele IX-XII) din județele: Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Maramureș, Sălaj, Satu Mare.
 
Care sunt secțiunile acestei ediții a concursului ?
 
Industrie
Energie
Tehnologie
 
Descrierile secțiunilor propuse pot fi consultate în anexele regulamentului prin accesarea platformei competiției : http://www.premiilecfa.ro/
 
Care sunt criteriile de participare ?
 
Elevii care doresc să se înscrie în această competiție trebuie să fi împlinit vârsta de 14 ani și să fie înregistrați în ciclul liceal (clasele IX-XII).
 
Încurajăm munca în echipă, din acest motiv elevii vor fi încurajați să formeze grupuri de min 2 max 5 elevi. Un elev poate participa la o singură secțiune a concursului și poate face parte dintr-o singură echipă(sau grup). Grupul trebuie să fie coordonat de un cadru didactic specializat în domeniul secțiunii alese și, opțional, de un profesor colaborator de limba franceză.
 
Atât profesorul coordonator, cât și profesorul colaborator pot coordona mai multe grupuri din cadrul unității de învățământ participante la concurs.
 

Ce trebuie să conțină dosarul de participare ?
 
Dosarul de participare trebuie să fie redactat în limba franceză și trebuie să conțină soluția propusă pentru secțiunea aleasă.
 
Notă : Detalii privind secțiunile propuse ale concursului și, implicit, criteriile de realizare a răspunsurilor/ soluțiilor cerute pot fi consultate în fișele de concurs care pot fi descărcate de la meniul Secțiuni – Detalii concurs.
 
Pentru a putea înscrie dosarul în concurs (în format zip sau rar), trebuie să accesați platforma concursului, secțiunea ÎNSCRIERE.
 
Notă : Soluția va fi însoțită de dovada statutului de licean (carnet de elev sau adeverință eliberată de unitatea de învățământ), datele de contact ale grupului și câteva fotografii ale echipei din timpul lucrului la proiect.
 
Data limită de depunere a dosarelor este 15 martie 2023 (ora 16:00). Ulterior acestei date, dosarele nu vor mai fi luate în considerare. În urma înscrierii, va fi generat un mesaj de confirmare automat.
Care sunt criteriile de jurizare?
 
Dosarele înscrise în concurs vor fi analizate de către un juriu format din reprezentanții firmelor susținătoare ale secțiunilor propuse. Același juriu va delibera, ulterior, câștigătorii fiecărei secțiuni. Printre criteriile de jurizare se numără originalitatea ideii proiectului, autenticitatea elementelor utilizate în realizarea proiectului sau fezabilitatea proiectului.
 
Notă : Criteriile de jurizare particulare fiecărei secțiuni pot fi consultate în fișele de concurs care pot fi descărcate de la meniul Secțiuni – Detalii concurs. Lucrările vor fi originale. Orice formă de copiere de informații fără indicarea sursei acesteia duce la descalificarea din competiție sau la anularea premiului obținut.
 
Ce premii vă așteaptă ?
 
Pentru fiecare secțiune în parte, vor fi acordate trei premii pentru întregul grup, după cum urmează :
 
Premiul I - 1000 lei
 
Premiul II - 700 lei
 
Premiul III - 500 lei
 
Premiul Profesorului : acordat profesorilor implicați (coordonator și colaborator) în proiectul câștigător al premiului I, II și III al fiecărei secțiuni, astfel : pentru profesorul coordonator al grupului, 200 lei și pentru profesorul colaborator al grupului, 200 lei.
 
Diplome de participare : acordate tuturor elevilor și profesorilor implicați în concurs.  
 
Festivitatea de premiere
 
Ulterior anunțării câștigătorilor, va fi organizată Festivitatea de premiere la Cluj-Napoca, în martie 2023, în cadrul căreia vor fi premiate dosarele câștigătoare pentru fiecare secțiune a competiției.
 
Elevii participanți și profesorii implicați în concurs  sunt așteptați să ia parte la decernarea premiilor.
 
 
 
Calendarul competiției
 
Competiția se va desfășura în mai multe etape, conform calendarului de mai jos :
 
Decembrie 2022 – 31 ianuarie 2023: promovarea concursului Premiile CFA în cadrul liceelor din Transilvania și din regiunea N-V a României prin intermediul unor vizite online/fizice
 
15 martie 2023, ora 16:00 - data limită de depunere a dosarelor
 
16 martie - 23 martie 2023– analizarea dosarelor înscrise, de către juriu și deliberarea castigătorilor
 
24 martie 2023  – anunțarea câștigătorilor
Martie 2023 – Festivitatea de premiere la Cluj-Napoca.
Caracterul confidențial al datelor participanților
 
Înscrierea la concurs implică permisiunea din partea participantului, acordată organizatorului, de a utiliza și prelucra datele cu caracter personal. Consimțământul dat este unul ferm și irevocabil. Minorii care au vârsta între 14 și 18 ani se obligă să obțină acordul părinților, anterior înscrierii în concurs.
 
În cazul în care participanții la concurs sunt de acord ca fotografiile sau materialele video care vor fi realizate la Festivitatea de premiere și care îi reprezintă, să apară pe platforma online sau pe alte canale de socializare online și de comunicare ale Cluburilor Francofone de Afaceri, vor completa o Convenție de utilizare a imaginii, care le va fi pusă la dispoziție, ulterior anunțării câștigătorilor.