Premiile CFA - Cluj Napoca

Ediția a VlI-a / 2020-2021

 

Organizatori :

Clubul Francofon de Afaceri din Cluj (C.FAC)

 


Ce sunt Premiile CFA - Cluj Napoca ?

Premiile CFA reprezintă o competiție între liceeni susținută an de an de membrii și colaboratorii comunității de afaceri francofone din Romania, parteneri economici și instituționali. Concepută sub forma unor secțiuni tematice, ediția a VII-a lansează elevilor de liceu provocări în 4 domenii: industrie, educație digitală, telemuncă și tehnologie și scurt metraj. Vizând implicarea unui număr cât mai mare de elevi, acest concurs promovează performanța în cele 4 domenii sus menționate și francofonia în colegiile, liceele și școlile profesionale din Transilvania și regiunea de N-V a României.

 

Cine poate participa?

Competiția se adresează elevilor de liceu (clasele IX-XII) din județele: Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Satu Mare.

 

Care sunt domeniile concursului ?

Industrie

Educație digitală

Telemuncă și tehnologie

Scurt Metraj

 

Descrierile secțiunilor propuse pot fi consultate în anexele regulamentului prin accesarea platformei competiției : www.premiilecfa.ro.

 

Care sunt criteriile de participare ?

Elevii care doresc să se înscrie în această competiție trebuie să fi împlinit vârsta de 14 ani și să fie înscriși în ciclul liceal (clasele IX-XII).

Încurajăm munca în echipă, din acest motiv elevii trebuie să formeze grupuri de 2, până la 5 elevi, în funcție de domeniul tematic ales. Un elev poate participa la o singură secțiune a concursului și poate face parte dintr-o singură echipă.

Grupul trebuie să fie coordonat de către un cadru didactic specializat în domeniul secțiunii alese și, opțional, de către un profesor colaborator, de exemplu profesorul de limba franceză.

Atât profesorul coordonator, cât și profesorul colaborator pot coordona mai multe grupuri din cadrul unității de învățământ participante la concurs.

 

Ce trebuie să conțină dosarul de participare ?

Dosarul de participare trebuie să fie redactat în limba franceză și trebuie să conțină soluția propusă pentru secțiunea aleasă.

Notă : Detalii privind secțiunile propuse ale concursului și, implicit, criteriile de realizare a răspunsurilor/ soluțiilor cerute pot fi consultate în fișele de concurs care pot fi descărcate de la meniul Secțiuni – Detalii concurs.

Pentru a putea înscrie dosarul în concurs (în format zip sau rar), trebuie să accesați platforma concursului, secțiunea ÎNSCRIERE.

Notă : Soluția va fi însoțită de dovada statutului de licean (carnet de elev sau adeverință eliberată de unitatea de învățământ), datele de contact ale grupului și câteva fotografii ale echipei din timpul lucrului la proiect.

Data limită de depunere a dosarelor este 26 februarie 2021 (ora 16:00). Ulterior acestei date, dosarele nu vor mai fi luate în considerare. În urma înscrierii, va fi generat un mesaj de confirmare automat.

 

Care sunt criteriile de jurizare?

Dosarele înscrise în concurs vor fi analizate de către un juriu format din reprezentanții firmelor susținătoare ale secțiunilor propuse. Același juriu va delibera, ulterior, câștigătorii fiecărei secțiuni. Printre criteriile de jurizare se numără originalitatea ideii proiectului, autenticitatea elementelor utilizate în realizarea proiectului sau fezabilitatea proiectului.

Notă : Criteriile de jurizare particulare fiecărei secțiuni pot fi consultate în fișele de concurs care pot fi descărcate de la meniul Secțiuni – Detalii concurs.

Notă : Lucrările vor fi originale. Orice formă de copiere de informații fără indicarea sursei acesteia duce la descalificarea din competiție sau la anularea premiului obținut.

Ce premii vă așteaptă ?

Pentru fiecare secțiune în parte, vor fi acordate trei premii pentru întregul grup, după cum urmează :

Premiul I - 1000 lei

Premiul II - 700 lei

Premiul III - 500 lei

 

De asemenea, vor mai fi acordate următoarele premii :

Premiul Liceului : acordat liceului cu cel mai mare număr de elevi înscriși în concurs, constând în materiale în valoare de 1000 lei.

Notă : Premiul liceului va fi acordat liceului cu cel mai mare număr de elevi înscriși, dar care nu a beneficiat de acest premiu în ediția anterioară.

Premiul Profesorului : acordat profesorilor implicați (coordonator și colaborator) în proiectul câștigător al premiului I, II și III al fiecărei secțiuni, astfel : pentru profesorul coordonator al grupului, 200 lei și pentru profesorul colaborator al grupului, 200 lei.

Diplome de participare : acordate tuturor elevilor și profesorilor implicați în concurs.

  

Festivitatea de premiere

Ulterior anunțării câștigătorilor, va fi organizată Festivitatea de premiere la Cluj-Napoca, în martie 2021, în cadrul căreia vor fi premiate dosarele câștigătoare pentru fiecare secțiune a competiției.

Elevii participanți și profesorii implicați în concurs  sunt așteptați să ia parte la decernarea premiilor.

Transportul la Festivitatea de premiere va fi decontat de organizatori pentru fiecare grup câștigător din cadrul concursului. În vederea decontării deplasării, câștigătorii vor trebui să comunice organizatorilor, în prealabil, suma necesară, iar ulterior, în ziua Festivității de premiere, să facă dovada deplasării prin documente justificative (bon de benzină/ motorină, contract și factură de închiriere, bilete de autobuz/ tren etc.). De asemenea, câștigătorii vor comunica organizatorilor datele necesare în vederea rambursării sumei solicitate (date de contact, date poștale, IBAN etc.).

 

Calendarul competiției

Competiția se va desfășura în mai multe etape, conform calendarului de mai jos :

Decembrie 2020 – 31 ianuarie 2021: promovarea concursului Premiile CFA în cadrul liceelor din Transilvania și din regiunea N-V a României prin intermediul unor vizite

26 februarie 2021, ora 16:00 - data limită de depunere a dosarelor

1 martie 2021 - 12 martie 2021 – analizarea dosarelor înscrise, de către juriu și deliberarea castigatorilor

martie 2021  – anunțarea câștigătorilor
martie 2021 – Festivitatea de premiere la Cluj-Napoca.

 

Caracterul confidențial al datelor participanților

Înscrierea la concurs implică permisiunea din partea participantului, acordată organizatorului, de a utiliza și prelucra datele cu caracter personal. Consimțământul dat este unul ferm și irevocabil. Minorii care au vârsta între 14 și 18 ani se obligă să obțină acordul părinților, anterior înscrierii în concurs.

În cazul în care participanții la concurs sunt de acord ca fotografiile sau materialele video care vor fi realizate la Festivitatea de premiere și care îi reprezintă, să apară pe platforma online sau pe alte canale de socializare online și de comunicare ale Cluburilor Francofone de Afaceri, vor completa o Convenție de utilizare a imaginii, care le va fi pusă la dispoziție, ulterior anunțării câștigătorilor.