Tehnologie

Provocare: Utilizarea vacuumului în tehnologie 

Trăim în epoca în care activitățile umane emit în atmosferă o cantitate de dioxid de carbon tot mai mare de la an la an. Deși există programe de menținere sub control a acestui fenomen, dioxidul de carbon contribuie tot mai mult, alături și de alți factori, la procesul de încălzire globală și modificări climatice, care afectează dramatic viața a milioane de oameni.

Contribuția noastră, a tuturor, fie ei elevi, studenți, companii private sau administrație publică, este importantă în efortul colectiv de a menține sub control emisiile de dioxid de carbon generate de activitățile umane, dar și în schimbarea mentalităților și a modului în care ne raportăm responsabil la exploatarea și utilizarea resurselor planetei.

Cerințe de conținut:

Realizați o prezentare privind utilizarea vacuumului în domeniul industrial în ceea ce privește optimizarea spațiului în depozite logistice.

Sau

Realizați o prezentare privind utilizarea vacuumului în ceea ce privește optimizarea spațiului în domeniul rezidențial.

Detaliați cum și în ce procese intervine utilizarea vacuumului în optimizarea spațiului în unul din cele 2 domenii menționate (ex. păstrarea unor produse care își micșorează volumul sub influența vidului: perne, alimente, etc).

Propuneți alte domenii sau aplicații care pot fi folosite în domeniul optimizării spațiului.

806
Energie

Provocare: Modalități mai vechi și mai noi de a ne proteja locuințele și instalațiile electrice de acasă și de la birou!

Cerințe de conținut: Se vor evalua echipamente electrice și electronice dedicate acoperirii anumitor riscuri de defect, atât pe partea de consumator final cât și pe partea de fluctuații semnal de alimentare a rețelei. Alegerea metodelor și a echipamentelor de protecție trebuie să fie însoțită și de o detaliere a fenomenului de anormalitate, a modalității tehnice de funcționare a echipamentului ales și de studii de caz concrete despre aplicabilitatea lor în viața de zi cu zi.

Cerințe de formă: 

 • Prezentare powerpoint care să conțină imagini, videouri, grafice, referințe, etc.

Se pot obține puncte bonus prin:

 • Un video în limba franceză de foarte scurtă durată 30 sec - 1 minut, care sintetizează proiectul
 • Un demo practic funcțional, realizat din kitul de echipamente pus la dispoziție
 • Analize comparative de performanță / studii de piață cu privire la soluțiile existente
 • Soluții de casă inteligentă sau BMS, care să vină în completarea soluțiilor pur electrice
 • Poster de marketing pentru promovarea importanței pe care trebuie să o acorde cetățenii și companiile responsabile în instalarea de echipamente de protecție adecvate pentru a evita probleme grave și ireversibile de tipul: incendiu, scurtcircuit mortal, distrugerea echipamentelor și a consumatorilor etc.

Criterii de jurizare (structură punctaj maxim 100 puncte):

 • Prezentarea PPT: 40 puncte
 • Video: 10 puncte
 • Demo: 20 puncte
 • Analiza comparativă / studiu de piață: 10 puncte
 • Casă inteligentă / BMS : 10 puncte
 • Poster de responsabilizare: 10 puncte
805
Industrie

Provocare: Cum să ai succes în industrie - integrarea absolventului de liceu

Compania Michelin vă provoacă să veniți cu propuneri de ameliorare în ceea ce privește colaborarea dintre școală și mediul industrial prin:

Cerințe de conținut:

 • Descoperirea mediului industrial (oportunități de dezvoltare/angajare)
 • Cum să te integrezi în muncă încă de pe băncile școlii Avantajele cunoașterii unei meserii
 • Punerea în practică a conceptelor teoretice (colaborarea în rezolvarea unor probleme reale)
 • Propuneri de colaborare eficientă între elevi/profesori/mediul industrial

Cerințe de formă:

 • Prezentare ppt. și/sau film
 • Bibliografie


Criterii de jurizare (structură punctaj maxim 100 puncte):

 • Creativitate și originalitate : 30p
 • Aplicabilitate : 30p
 • Redactare /acuratețe prezentare : 20p
 • Bibliografie : 20p.
804